Home / FAQ / FAQ about PFM /

What is the shipping port?

What is the shipping port?

Update Time:2017-10-16
We ship the goods via Guangzhou, Shenzhen port.